ALASTIR SLIDER

ALASTIR świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi rachunkowej, kadr i płac oraz szkoleń.

Korzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego znacznie ułatwia prawidłowe zarządzanie firmą. Przedsiębiorca, który współpracuje z nami zyskuje pewność, że księgi rachunkowe jego firmy są prowadzone w sposób skrupulatny i profesjonalny. Oprócz usług rachunkowych i księgowych zapewniamy fachowe doradztwo, obsługę kadrowo- płacową oraz szkolenia.

ALASTIR - Rozwiązania korzystne dla finansów Twojej firmy.

Pełna księgowość

 • opracowywanie polityki rachunkowości i planu kont dostosowanych do specyfiki działalności firmy
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań wymaganych przez banki i inne jednostki
 • sporządzanie raportów i analizy finansowych na potrzeby zarządu, właścicieli
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań statystycznych ( części finansowej) do GUS
 • reprezentowanie Klientów przed instytucjami państwowymi: Urzędem Skarbowym, ZUS
 • inne – zgodnie z potrzebami Klienta

Kadre i płace

 • bieżąca obsługa kadrowo- płacowa:
 • pełna obsługa w zakresie ZUS (zgłaszanie pracowników, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, raporty imienne dla pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, elektroniczny przekaz dokumentacji do ZUS)
 • wyliczanie wynagrodzeń pracowników, przysługujących im urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych
 • prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych pracowników firmy
 • prowadzenie kart wynagrodzeń
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości i błędów w dokumentach ubezpieczeniowych i kadrowych

Stale współpracujemy z

 • prawnikami
 • specjalistami podatkowymi
 • specjalistami z zakresu kadr i płac
 • specjalistami BHP
 • specjalistami z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych
 • brokerami ubezpieczeniowymi
 • doradcami bankowymi
 • szkoleniowcami z zakresu HR

Szkolenia
z zakresu

 • szeroko pojętej księgowości
 • Human Resources i administracji
 • oceny przydatności pracownika do wykonywania powierzonych mu zadań
 • BHP
 • inne usługi wykonywane zgodnie z potrzebami i życzeniami Klienta